Special Package Buffet อาหารบุฟเฟ่ต์สำหรับจัดเลี้ยง

ชุดสุดคุ้ม Set 30 – 49 ท่าน ราคา 288.-

ชุดสุดคุ้ม Set 50 – 99 ท่าน ราคา 188.-

ชุดสุดคุ้ม Set 100 ท่านขึ้นไป ราคา 168.-

(อาหารคาว 8 รายการ / ของหวาน 2 รายการ / ผลไม้ตามฤดูกาล 2 รายการ / ข้าวสวย 1 รายการ
/ น้ำเปล่าดื่ม 1 รายการ)
**อาหารบุฟเฟ่ต์ทุกชุดสุดคุ้มนี้ รวมตกแต่งไลน์อาหาร และภาชนะรับประทานอาหารแล้ว
แต่ไม่รวมโต๊ะเก้าอี้นั่งรับประทานอาหาร
**กรณีต้องการโต๊ะเก้าอี้รับประทานอาหาร คิดเพิ่มชุดละ 350.- (โต๊ะกลมหรือโต๊ะหน้าขาว – เก้าอี้ 10 ตัว/ชุด)
**คิดค่ารถขนส่ง เริ่มต้น 1,000.- ขึ้นอยู่กับระยะทาง
Special Package Chinese Table อาหารโต๊ะจีนสำหรับจัดเลี้ยง

อาหารโต๊ะจีน ราคาเริ่มต้น 3,500 – 4,500.-/โต๊ะ

หมายเหตุ **อาหารโต๊ะจีน ได้อาหาร 10 รายการ
(อาหารคาว 9 รายการ / ของหวาน 1 รายการ)
**ราคาอาหารโต๊ะจีนนี้ ขึ้นอยู่กับเมนูอาหาร ไม่รวมเครื่องดื่ม
**กรณีต้องการเครื่องดื่มน้ำอัดลม น้ำเปล่า มิ๊กเซอร์ น้ำแข็งเพิ่ม พร้อมเด็กเสิร์ฟ
คิดเพิ่ม 40.-/ท่าน


ขั้น


Special Package Cocktails อาหารค็อกเทลสำหรับจัดเลี้ยง

ราคาอาหารค็อกเทลเริ่มต้น 350 - 450.-/ ท่าน

หมายเหตุ **อาหารค็อกเทล เลือกอาหารได้ 14 รายการ
(อาหารคาว 7 รายการ / ของหวาน 3 รายการ / ผลไม้ตามฤดูกาล 4 รายการ
**ราคาอาหารค็อกเทลนี้ขึ้นอยู่กับเมนูอาหาร
**ราคาอาหารค็อกเทลนี้ รวมตกแต่งสวยงามไลน์อาหารแล้ว


ขั้น


Special Package Cocktails อาหารค็อกเทลสำหรับจัดเลี้ยง

พิธีสงฆ์ พิธีแห่ขันหมาก พิธีหมั้น พิธีหลั่งน้ำพระพุทธมนต์

รายละเอียดอุปกรณ์พิธีเช้า ดังนี้ โต๊ะหมู่บูชา พร้อมดอกไม้ประดับ ชุดอุปกรณ์ตักบาตร
ไม่รวมอาหาร ชุดอุปกรณ์ภาชนะใส่อาหารบูชาพระพุทธรูป ไม่รวมอาหาร
บริการนิมนต์พระสงฆ์ บริการรถรับ – ส่งพระสงฆ์ 9 รูป เครื่องไทยทาน 9 ชุดดอกไม้ธูปเทียนกำ ซองใส่ปัจจัยถวายพระสงฆ์ 9 รูป
และพระพุทธรูป 1 ชุด ไม่รวมปัจจัยใส่ซองอาสนะสำหรับพระสงฆ์ สแตนดอกไม้ประดับ 2 แท่นข้อความป้ายชื่อบนแบลคดรอปถ่ายรูป
ตกแต่งแบลคดรอปถ่ายรูป ชุดอุปกรณ์พิธีหมั้น อาทิ พานสินสอด พานทองหมั้น พานแหวนหมั้น พานธูปเทียนแพ เป็นต้น
นายพิธีการ 1 ท่านมาลัยบ่าว – สาว 2 พวง แป้งเจิมและสายมงคลบ่าว – สาว ชุดอุปกรณ์รดน้ำสังข์ พร้อมดอกไม้พานรอง
ชุดแห่ขันหมากงานสวย 9 พาน ชุดเบรคอาหารว่าง เครื่องดื่ม อาทิ กาแฟ ชา โอวัลติล พร้อมขนมปัง จำนวน 50 ชุด
สถานที่จัดงาน สำหรับพิธีเช้า ตั้งแต่เวลา 06:00–12:00

ขั้น


Special Package Weddings B พิธีเช้า เลี้ยงเที่ยง Bath 99,999.-

พิธีสงฆ์ พิธีแห่ขันหมาก พิธีหมั้น พิธีหลั่งน้ำพระพุทธมนต์

รายละเอียดอุปกรณ์พิธีเช้า ดังนี้ โต๊ะหมู่บูชา พร้อมดอกไม้ประดับ
ชุดอุปกรณ์ตักบาตร ไม่รวมอาหารชุดอุปกรณ์ภาชนะใส่อาหารบูชาพระพุทธรูป
ไม่รวมอาหารบริการนิมนต์พระสงฆ์ บริการรถรับ – ส่งพระสงฆ์ 9 รูป เครื่องไทยทาน 9 ชุดดอกไม้ธูปเทียนกำ ซองใส่ปัจจัยถวายพระสงฆ์ 9 รูป
และพระพุทธรูป 1 ชุด ไม่รวมปัจจัยใส่ซองอาสนะสำหรับพระสงฆ์ สแตนดอกไม้ประดับ 2 แท่นข้อความป้ายชื่อบนแบลคดรอปถ่ายรูป
ตกแต่งแบลคดรอปถ่ายรูปชุดอุปกรณ์พิธีหมั้น อาทิ พานสินสอด พานทองหมั้น พานแหวนหมั้น พานธูปเทียนแพ เป็นต้น
นายพิธีการ 1 ท่านมาลัยบ่าว – สาว 2 พวงป้งเจิมและสายมงคลบ่าว – สาว
ชุดอุปกรณ์รดน้ำสังข์ พร้อมดอกไม้พานรองชุดแห่ขันหมากงานสวย 9 พาน
ชุดอาหารว่าง เครื่องดื่ม อาทิ กาแฟ ชา โอวัลติล พร้อมขนมปัง จำนวน 50 ชุด
ร่วมรับประทานอาหารเที่ยง (อาหารบุฟเฟ่ต์ , โต๊ะจีน , ค๊อกเท็ลฯ) จำนวน 50 ท่าน
(อาหารคาว 9 เมนู ของหวาน 1 เมนู พร้อมเครื่องดื่ม) พร้อมโต๊ะเก้าอี้นั่งรับประทานอาหาร
สถานที่จัดงาน สำหรับพิธีเช้า เลี้ยงเที่ยง

ขั้น


Special Package Weddings C พิธีเย็น Bath 179,999.-

พิธีจัดเลี้ยงงาน แต่งงาน-พิธีเย็น

รายละเอียดสิ่งที่ลูกค้าได้รับ ดังนี้
1.อาหารโต๊ะจีน 30 โต๊ะ
2.มิกเซอร์ 30 โต๊ะ (โซดา น้ำอัดลม น้ำแข็ง)
3.สถานที่จัดงาน สำหรับพิธีเย็น
4.ตกแต่งสถานที่จัดงานทั้งงาน มีดังนี้
- ตกแต่งโต๊ะลงทะเบียน ด้วยดอกไม้
- แบลคดรอปถ่ายรูป ขนาด 6–8m. (แบบ 3มิติ)
- ป้ายชื่อโฟมไดคัทบ่าว-สาวบนแบลคดรอปถ่ายรูป
- ป้ายชื่อโฟมไดคัทบนเวที
- ตกแต่งด้วยเสาโรมัน จำนวน 8-10 ต้น
- ตกแต่งด้วยกระถางหลุย จำนวน 8-10 ต้น
- พรมแดงทางเดินเปิดตัวบ่าว-สาว ความยาว 25m.
- พรมหน้าแบลคดรอปถ่ายรูป ความยาว 6-8m.
- ไฟส่องแบลคดรอป
- ตกแต่งบนเวทีด้วยผ้าและดอกไม้ พร้อมฉาก
- ตกแต่งด้วยสแตนฟลาวเวอร์ทางเดินบ่าว – สาว จำนวน 8-10 ต้น

รายละเอียดสิ่งที่ลูกค้าได้รับ ดังนี้
1.อาหารโต๊ะจีน 30 โต๊ะ
2.มิกเซอร์ 30 โต๊ะ (โซดา น้ำอัดลม น้ำแข็ง)
3.สถานที่จัดงาน สำหรับพิธีเย็น
4.ตกแต่งสถานที่จัดงานทั้งงาน มีดังนี้
- ตกแต่งโต๊ะลงทะเบียน ด้วยดอกไม้
- แบลคดรอปถ่ายรูป ขนาด 6–8m. (แบบ 3มิติ)
- ป้ายชื่อโฟมไดคัทบ่าว-สาวบนแบลคดรอปถ่ายรูป
- ป้ายชื่อโฟมไดคัทบนเวที
- ตกแต่งด้วยเสาโรมัน จำนวน 8-10 ต้น
- ตกแต่งด้วยกระถางหลุย จำนวน 8-10 ต้น
- พรมแดงทางเดินเปิดตัวบ่าว-สาว ความยาว 25m.
- พรมหน้าแบลคดรอปถ่ายรูป ความยาว 6-8m.
- ไฟส่องแบลคดรอป
- ตกแต่งบนเวทีด้วยผ้าและดอกไม้ พร้อมฉาก
- ตกแต่งด้วยสแตนฟลาวเวอร์ทางเดินบ่าว – สาว จำนวน 8-10 ต้น

- ตกแต่งซุ้มเค้ก ด้วยผ้า ดอกไม้
- เค้กปลอม 9 ชั้น
- เชิงเทียน กระบี่ตัดเค้ก
- เค้กจริงสำหรับประธาน พ่อแม่บ่าว – สาว
จำนวน 10 ชิ้น
- ช่อบูเก้ สำหรับเจ้าสาวโยน
- ช่อติดอกประธาน พ่อแม่บ่าว – สาว
- ตกแต่งโต๊ะลงทะเบียน ด้วยผ้า ดอกไม้
- กล่องรับซอง
- สมุดปราสาทพร
- ชั้นวางของชำร่วย
- ขาตั้งรูป
- ตกแต่งมุมแกลอรี่ ความยาว 6-8m.
- สามารถโชว์รูปได้ 20-30 รูป
(ลูกค้าจัดเตรียมกรอปรูปเพื่อมาโชว์ในงาน)
- มาลัยบ่าว – สาว พร้อมพาน
- กลีบกุหลาบโปรยตอนเปิดตัวบ่าว – สาว
- ตกแต่งพรมปูมุมแกลอรี่Special Package Weddings D พิธีเช้า เลี้ยงเย็น Bath 269,999.-

พิธีจัดเลี้ยงงานแต่งงาน พิธีเช้า เลี้ยงเย็น

รายละเอียดสิ่งที่ลูกค้าได้รับ ดังนี้
1.อาหารโต๊ะจีน 30 โต๊ะ
2.มิกเซอร์ 30 โต๊ะ (โซดา น้ำอัดลม น้ำแข็ง)
3.สถานที่จัดงาน สำหรับพิธีเย็น
4.ตกแต่งสถานที่จัดงานทั้งงาน มีดังนี้
- ตกแต่งโต๊ะลงทะเบียน ด้วยดอกไม้
- แบลคดรอปถ่ายรูป ขนาด 6–8m. (แบบ 3มิติ)
- ป้ายชื่อโฟมไดคัทบ่าว-สาวบนแบลคดรอปถ่ายรูป
- ป้ายชื่อโฟมไดคัทบนเวที
- ตกแต่งด้วยเสาโรมัน จำนวน 8-10 ต้น
- ตกแต่งด้วยกระถางหลุย จำนวน 8-10 ต้น
- พรมแดงทางเดินเปิดตัวบ่าว-สาว ความยาว 25m.
- พรมหน้าแบลคดรอปถ่ายรูป ความยาว 6-8m.
- ไฟส่องแบลคดรอป
- ตกแต่งบนเวทีด้วยผ้าและดอกไม้ พร้อมฉาก
- ตกแต่งด้วยสแตนฟลาวเวอร์ทางเดินบ่าว – สาว จำนวน 8-10 ต้น

รายละเอียดสิ่งที่ลูกค้าได้รับ ดังนี้
1.อาหารโต๊ะจีน 30 โต๊ะ
2.มิกเซอร์ 30 โต๊ะ (โซดา น้ำอัดลม น้ำแข็ง)
3.สถานที่จัดงาน สำหรับพิธีเช้า เลี้ยงเย็น
4.ตกแต่งสถานที่จัดงานทั้งงาน มีดังนี้
- ตกแต่งโต๊ะลงทะเบียน ด้วยดอกไม้
- แบลคดรอปถ่ายรูป ขนาด 6–8m. (แบบ 3มิติ)
- ป้ายชื่อโฟมไดคัทบ่าว-สาวบนแบลคดรอปถ่ายรูป
- ป้ายชื่อโฟมไดคัทบนเวที
- ตกแต่งด้วยเสาโรมัน จำนวน 8-10 ต้น
- ตกแต่งด้วยกระถางหลุย จำนวน 8-10 ต้น
- พรมแดงทางเดินเปิดตัวบ่าว-สาว ความยาว 25m.
- พรมหน้าแบลคดรอปถ่ายรูป ความยาว 6-8m.
- ไฟส่องแบลคดรอป
- ตกแต่งบนเวทีด้วยผ้าและดอกไม้ พร้อมฉาก
- ตกแต่งด้วยสแตนฟลาวเวอร์ทางเดินบ่าว – สาว จำนวน 8-10 ต้น

- ตกแต่งซุ้มเค้ก ด้วยผ้า ดอกไม้
- เค้กปลอม 9 ชั้น
- เชิงเทียน กระบี่ตัดเค้ก
- เค้กจริงสำหรับประธาน พ่อแม่บ่าว–สาวจำนวน 10 ชิ้น
- ช่อบูเก้ สำหรับเจ้าสาวโยน
- ช่อติดอกประธาน พ่อแม่บ่าว – สาว
- ตกแต่งโต๊ะลงทะเบียน ด้วยผ้า ดอกไม้
- กล่องรับซอง
- สมุดปราสาทพร
- ชั้นวางของชำร่วย
- ขาตั้งรูป
- ตกแต่งมุมแกลอรี่ ความยาว 6-8m.
- สามารถโชว์รูปได้ 20-30 รูป
(ลูกค้าจัดเตรียมกรอปรูปเพื่อมาโชว์ในงาน)
- มาลัยบ่าว – สาว พร้อมพาน
- กลีบกุหลาบโปรยตอนเปิดตัวบ่าว – สาว
- ตกแต่งพรมปูมุมแกลอรี่